Polityka prywatności

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest GOVAMA GÖKÇÜOĞLU Makina Sanayi Tic.A.S., 3. Estim Sanayi Bölgesi, 3. Cad. No:86 Kısıkköy, Turcja, NIP: TR 4010015355 (dalej „GOVAMA”).

 

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, obsługą zamówienia (włącznie ze sprzedażą [obsługą płatności, faktur itd.] i obsługą gwarancyjną), komunikacji za pośrednictwem maila, czy telefonu, a także przesyłaniem informacji marketingowych.


Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, komunikacja związana ze świadczeniem usług, komunikacja za pośrednictwem telefonu lub maila itp.),
 • w celu sprzedażowych (obsługa zamówienia, jego realizacja, finalna sprzedaż i obsługa gwarancyjna, obsługa płatności, faktur etc.),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane?


Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.


Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.


Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 5 lat.


Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez GOVAMA, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.


Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

 

Które dane należy nam podać?


W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

W przypadku komunikacji mailowej – znany nam będzie Państwa e-mail oraz dane zawarte w mailu , a w przypadku komunikacji telefonicznej – Państwa numer telefonu.

 

Komu udostępniamy Państwa dane?


W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz GOVAMA, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:


 
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym usługi finansowe,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne techniczne , pomoc prawną, podatkową, rachunkową, logistyczne.

 
2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji:


Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

 

Przysługujące prawa:


W związku z przetwarzaniem przez GOVAMA Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

 

Prawo do rezygnacji:


Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

 

Jak można się z nami skontaktować?


Zawsze mogą Państwo napisać na adres GOVAMA GÖKÇÜOĞLU Makina Sanayi Tic.A.S., 3. Estim Sanayi Bölgesi, 3. Cad. No:86 Kısıkköy, Turcja lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@govama.pl lub zadzwonić pod numer + 90 532 686 7879.

KONTAKT

KONTAKT W POLSCE:

Mobile: +48 797 483 400

E-mail: biuro@govama.pl

 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

+90 (232) 257 69 69(PBX)

+90 (232) 257 53 46(PBX)

Fax: +90 (232) 257 52 54

marketing@gokcuoglu.com

www.gokcuoglu.com

Estim Sanayi Bölgesi Metal Isleri

3. Cadde PK:35470 No:86 Kisikköy Menderes

Izmir / Türkiye